Combo 4 Bộ Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân + 2 Bộ Thẻ Nhân Quả (Dễ + Trung Bình)

1.000.000

Những câu chuyện vĩ nhân giá trị
Những bài học tư duy vô cùng thực tế
Bộ công cụ đắc lực trong việc nuôi rèn còn
Trọn combo gồm 40 cuốn từ tập 1-40 + 2 bộ thẻ cấp độ dễ, trung bình 

Mang 3 gốc Đạo đức – Trí Tuệ- Nghị lực đến mọi nhà!