Combo 4 Bộ Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân + Bộ Sách Sống Tử Tế

1.050.000

Combo 4 Bộ Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân ( tập 1-40) + Bộ Sách Sống Tử Tế (10 cuốn)

Bộ sách là những tập truyện truyền cảm hứng cho con trẻ từ những tấm gương vĩ nhân, danh nhân trên thế giới giúp trẻ noi gương theo những đức tính tốt làm nên sự thành công của họ và ươm mầm ước mơ từ nhỏ. Trẻ được học sâu về tư duy nhân quả, trở nên sâu sắc và thực tế hơn, biết điều gì đúng đắn nên làm,điều sai nên bỏ.