Sách Sống Tử Tế 10 cuốn

450.000

GIEO HẠT CÙNG VĨ NHÂN – 10 CUỐN 

MỖI TẬP TRUYỆN:
Phần 1 – Tích truyện vĩ nhân: giúp nuôi dưỡng hoài bão ước mơ, con hình thành nhân cách đúng đắn từ đó xác định lý tưởng sống cao đẹp biết giúp người giúp đời.
Phần 2 – Tình huống Nhân quả: Phát triển đạo đức vì biết điều đúng nên làm, điều sai nên bỏ

4 trang đặc biệt:
2 trang đầu: Nói về Dự án, ước mơ, lan tỏa, lợi ích, chung tay hỗ trợ
2 trang cuối: khóa học Văn hóa Đọc, khóa học Cộng Đồng

Ý nghĩa với con trẻ:
Giúp con phát triển tư duy Nguyên Nhân – Kết Quả. Tăng khả năng logic trong cuộc sống.
Con biết giúp đỡ, tự lập và san sẻ.
Gương vĩ nhân với những đức tính cao đẹp giúp con sớm hình thành định hướng tương lai.
Con biết chăm sóc và hiếu thảo
Giúp phát triển khả năng ngôn ngữ, năng lực tư duy và hình thành cảm xúc cho con.
Con mạnh mẽ, khiêm nhường, biết hòa thuận, yêu thương
Con vững chãi và thành công.

Giá trị với phụ huynh:
Tương tác với con thông qua những câu truyện.
Gia đình cùng đọc sẽ có chung giá trị sống, lý tưởng cao đẹp và hạnh phúc bền lâu.
Bố mẹ có bộ câu hỏi giúp con tư duy Nguyên Nhân + Kết Quả. Cách phân tích cuộc sống.
Con tự lập bố mẹ tự do. Con hiểu biết bố mẹ thảnh thơi.